Từ chối lời yêu từ gã đồng nghiệp, cô giáo Rin Miyazaki gặp phải cái kết đắng